Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
Quyết định số: 388/QĐ-BVKA Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Chỉ Surgicyl 910 số 2/0 ( Lần 1) năm 2022 của Bệnh viện Kiến A
View 10; Last Edit 30/03/2022 00:00
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"