Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
                Chiều ngày 27/02/2023, Bệnh viện Kiến An tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.
                Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Bệnh viện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022, dự toán tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu cũng được nghe TS.BS Nguyễn Bá Phước – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện trả lời những thắc mắc của cán bộ, viên chức người lao động đưa ra trong Hội nghị cán bộ viên chức cấp cơ sở khoa/phòng; BSCKII. Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện – Chủ tịch công đoàn giải đáp kiến nghị của cán bộ viên chức, người lao động về Quy chế chi tiêu Nội bộ Công đoàn năm 2023 và thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định xử lý vi phạm trong các hoạt động Bệnh viện, Quy chế Thi đua - Khen thưởng, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động Bệnh viện năm 2023; Cử nhân Nguyễn Thị Xuân - Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Bệnh viện, Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn năm 2023.
                Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận với tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn và biểu quyết thông qua các quy chế: Quy chế Chi tiêu nội bộ Bệnh viện, Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn. Hội nghị cũng đã kiện toàn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.
Tại Hội nghị BSCKII. Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện – Chủ tịch công đoàn đã phát động phòng trào thi đua năm 2023 và thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023 giữa Chính quyển, Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.
                 Kết thúc Hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Kiến An quyết tâm nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Hội nghị đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.
🏥🏥🏥BỆNH VIỆN KIẾN AN
Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng
Tổng đài CSKH: 0395.612.612
 
 
 
 
 
 
 
 
Ảnh: CTXH
View 85; Last Edit 28/02/2023 08:40
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"