Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phòng Tài Chính Kế Toán – Bệnh viện Kiến An

            Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà số 4
            Điện thoại: 
0868505730
            Email: ketoanbvka@gmail.com
1. Lịch sử:

- Năm thành lập: 13/05/1956.

     1956 - 1973 trưởng phòng: Ông Đặng Văn Hưởng.

     1974 - 1992 trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tôn.

     1992 - 1999 trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Tuynh

     1999 - 2018 trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Thể.

     2018 - đến nay trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Xuân
2. Tổ chức nhân sự:
Hiện nay, Tổng số CBVC của phòng: 29 người

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Xuân.

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Minh

Các nhân viên bao gồm:

 • 1. Phạm Thị Thu Hằng
 • 2. Lê Ngọc Thủy
 • 3. Lê Anh Tuấn
 • 4. Nguyễn Thị Thu Hiền
 • 5. Đặng Thị Minh Chi
 • 6. Nguyễn Thị Ngọc
 • 7. Vũ Thị Thu Hương
 • 8. Đỗ Thị Thúy
 • 9. Bùi Thị Thảo
 • 10. Đồng Thị Lan Phương
 • 11. Nguyễn Minh Tâm
 • 12. Phạm Thị Hồng Lê
 • 13. Trần Mạnh Tùng
 • 14. Vũ Đức Minh
 • 15. Trần Thị Thu Trang
 • 16. Nguyễn Thị Quyên
 • 17. Vũ Hà Diễm Hằng
 • 18. Vũ Lan Hương
 • 19. Bùi Thị Thu Chang
 • 20. Lê Thị Nguyện
 • 21. Vũ Thị Hiền
 • 22. Lương Thị Quỳnh Mai
 • 23. Nguyễn Khánh Linh
 • 24. Trần Lê Ngọc Minh
 • 25. Bùi Thanh Nga
 • 26. Phùng Mỹ Linh
 • 27. Đỗ Như Quỳnh

3. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện (theo Quy chế bệnh viện tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

NHIỆM VỤ:

1. Căn cú vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

4. Thành tích thi đua của phòng:

-Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở.

- Năm 2018 được UBND thành phố Hải Phòng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

- Năm 2019 được Bộ Y tế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

View 1053; Last Edit 17/06/2021 14:20
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

 • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
 • 0395.612.612
 • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"