Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

1. Tên Phòng: Phòng Quản lý chất lượng

2. Sơ lược quá trình thành lập

Bệnh viện Kiến An được thành lập từ năm 1955. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, chất lượng khám chữa bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ y, bác sĩ và triển khai nhiều kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến cải tiến chất lượng bệnh viện.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và yêu cầu trên, ngày 06/01/2014, phòng Quản lý chất lượng được thành lập nhằm kiện toàn các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng Bệnh viện, cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và hiệu quả.

3. Tổ chức nhân sự

3.1. Nguyên lãnh đạo phòng: BSCKII Tăng Xuân Khoa

3.2. Cơ cấu tổ chức

1.

BSCKII Nguyễn Thị Lý

Trưởng phòng

2.

Ths Lâm Thị Hạnh

Phó trưởng phòng

3.

Ths Trịnh Thị My

Nhân viên

4.

Ths Phạm Thành Trung

Nhân viên

5.

Ths Nguyễn Hoài Vũ

Nhân viên

6.

CN Nguyễn Thị Nhận

Nhân viên

7.

CN Đỗ Thị Thảo

Nhân viên

8.  CN Nguyễn Thị Hiền Thương Nhân viên

4. Chức năng, nhiệm vụ

       Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

       - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

       - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

      - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

      - Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

      - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

     - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

    - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

     - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của BYT;

     - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của phòng Quản lý chất lượng từ nay đến 2025 là hướng tới xây dựng phòng Quản lý chất lượng với đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, triển khai hiệu quả các giải pháp cải tiến chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Y tế nhằm không ngừng cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, đáp ứng xu thế phát triển và sự hài lòng của người bệnh.

View 500; Last Edit 17/06/2021 14:26
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"