Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢPPhòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Tên Khoa/Phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà số 4

Email: phongkehoachtonghopbvka@gmail.com

Sđt: 0868505741

1. Lịch sử hình thành

          Bệnh viện Kiến An được thành lập ngày 13/05/1955. Phòng Y vụ tiền thân là phòng Kế hoạch Tổng hợp cũng được ra đời từ đó. Đến năm 2000, phòng Y vụ được được đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của Bệnh viện.

Hiện nay, phòng Kế hoạch tổng hợp bao gồm các bộ phận như sau:

- Tổ đăng ký hồ sơ bệnh án, bảo hiểm y tế

- Tổ kiểm tra hồ sơ bệnh án trước ra viện

- Báo cáo thống kê

- Cấp phát ấn chỉ

- Quản lý chất lượng

- Chỉ đạo tuyến và Đào tạo

- Lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

6. Triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng bệnh viện.

7. Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

8. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

9. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

10. Tổ chức đăng ký khám bệnh, vào viện, ra viện, kiểm tra hồ sơ bệnh án trước thanh toán.

11. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

12. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

13. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

14. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo tiền nhiệm:

Bs Lê Trọng Hân (1955 -1982)

Bs Nguyễn Ngọc Chương (1982 - 1985)

Bs Cao Lạc (1985 – 1989)

Bs Nguyễn Đức Lư (1989 - 2000)

Bs CKI Nguyễn Đức Tiện (2000 – 2015)

3.2. Lãnh đạo đương nhiệm:

 Trưởng phòng: BS CKII Tăng Xuân Khoa

 Phó Trưởng phòng: BS CKII Nguyễn Thị Lý

* Lãnh đạo:                           

- 01 Phó giám đốc kiêm trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

- 01 trưởng phòng Quản lý chất lượng kiêm phó phòng Kế hoạch tổng hợp

- 01 Phó khoa Mắt kiêm Phó phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

* Nhân viên:

- 01 Thạc sĩ

- 02 Bác sĩ

- 06 Cử nhân Điều dưỡng

- 03 Điều dưỡng cao đẳng

- 04 Trung cấp kế toán, trung cấp khác

4. Thành tích nổi bật:

- Nhiều năm liền Phòng Kế hoạch tổng hợp được Uỷ ban nhân dân Thành phố công nhận là Tập thể lao động xuất sắc: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

- Năm 2018, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen.

5. Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của phòng Kế hoạch tổng hợp từ nay đến năm 2025 là xây dựng phòng Kế hoạch tổng hợp với đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, chủ động, tích cực tham mưu với Ban giám đốc Bệnh viện trong việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa,… đáp ứng nhu cầu phát triển Bệnh viện cũng như chủ trương chuyển đổi số ngành y tế của Chính phủ nhằm cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh.

 

 

 

View 1247; Last Edit 17/06/2021 14:26
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"