Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

1. Vị trí, địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị có vị trí tại tầng 2, Nhà 2 tầng (Nhà số 4), Bệnh viện Kiến An

Email: hcqtbvkahp@gmail.com

Sđt: 02253690277

2. Sơ đồ tổ chức:

a. Nhân lực: Tổng số nhân lực hiện có 17 cán bộ, bao gồm:

Thạc sỹ: 01, đại học: 06, cao đẳng: 01 , trung học: 03, CBVC khác: 06, được phân bổ như sau:

- Lãnh đạo phòng: 02 đ/c

- Tổ hành chính: 08 đ/c

- Sửa chữa: 01 đ/c.

- Tổ xe ô tô: 04 đ/c

- Tổ trông xe NV: 03 đ/c

b. Lãnh đạo: 

- Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Thị Chuyên

- Phó phòng: Nguyễn Thị Vân Anh

c. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Nguyễn Hữu Tựa (1974 - 1985)

2. Nguyễn Văn Lễ  (1985 - 2006)

3. Nguyễn Thị Hiền (2006-2009)

4. Nguyễn Thanh Long (2009 -2013)

5. Hà Quang Tuấn (2013-2017)

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng hành chính quản trị được thành lập năm 13/5/1955 cùng với thời gian thành lập Bệnh viện Kiến An - tiền thân của Nhà thương. Các giai đoạn của phòng Hành chính quản trị gắn với các giai đoạn phát triển của Bệnh viện Kiến An.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

Phòng HCQT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về mọi hoạt động của phòng Hành chính trong bệnh viện.

b. Nhiệm vụ:

1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ kế hoạch đầu năm của các khoa đã được duyệt , phòng HCQT tổ chức thực hiện cung ứng, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, tập huấn, tuyên truyền tại bệnh viện.

5. Quản lý tài sản: nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thu hồi, điều chuyển và thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định.

6. Quản lý các phương tiện vận tải, điều động xe ôtô phục vụ cán bộ đi công tác, cấp cứu bệnh nhân và quyết toán xăng, dầu theo quy định.

7. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

8. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động, giặt là, khử khuẩn trong Bệnh viện.

9. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc Bệnh viện.

10. Theo dõi, kiểm tra, giám sát đôn đốc việc sử dụng hàng tiêu hao hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

5. Khen thưởng:

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tiên tiến nhiều năm.

View 268; Last Edit 17/06/2021 14:20
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"