Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Địa chỉ: Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Kiến An, Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

2. Số điện thoại: 0868505745

3. Email: trinhmy.bvka@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng phòng

01

- Phó trưởng phòng

01

- Nhân viên điều dưỡng

04

 

Trình độ nhân lực

 - Sau đại học:

01

- Đại học:

04

- Cao đẳng:

01

5. Lịch sử khoa phòng

- Thành lập: ngày 02 tháng 10 năm 1989

          - Lãnh đạo qua các thời kì:

          + Giai đoạn năm 1990 đến năm 1993: Đ/c Bùi Xuân Miền

          + Giai đoạn năm 1994 đến tháng 8 năm 2006: Đ/c Trần Thị Viết

          + Giai đoạn tháng 9 năm 2006 đến năm 2013: Đ/c Trần Thị Loan

          + Giai đoạn năm 2014 đến nay: Đ/c Trịnh Thị My

6. Chức năng nhiệm vụ của phòng

a. Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức điều hành, giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

          b. Nhiệm vụ chính của phòng:

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật và quy chế bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.

- Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc bảo quản theo quy định.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ để bố trí và điều hành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý trong toàn bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

7. Các thành tích đã đạt được

+ Tập thể Lao động xuất sắc tại cấp cơ sở năm: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019.

+ Tập thể Lao động xuất sắc cấp thành phố năm: 2016; 2017; 2018

+ Chi hội điều dưỡng đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác hội điều dưỡng cấp ngành nhiệm kỳ : 1997- 2001; 2001 - 2006; 2006 - 2011; 2016

+ Chi hội điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng năm 2013, 2014, 2015, 2016 cấp ngành.

+ Chi hội điều dưỡng bệnh viện Kiến An đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác hội nhân dịp đại hội điều dưỡng Hải Phòng lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017 – 2022 cấp thành phố.

 

View 315; Last Edit 17/06/2021 14:21
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"