Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTên phòng: Phòng Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 1 - Bệnh viện Kiến An

Số điện thoại: 0868505721

Email: cntt.bvka@gmail.com

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng công nghệ thông tin - Bệnh viện Kiến An tiền thân là Tổ Tin học trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập từ tháng 08 năm 2011 với nhân lực ban đầu chỉ có 03 thành viên. Mọi công việc đều rất mới mẻ. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện, công việc đầu tiên mà Tổ tập trung để thực hiện là ứng dụng CNTT vào công tác khám chữa bệnh.

Vào thời điểm mà công nghệ thông tin còn đang trong quá trình phát triển dần từng bước, còn khá xa lạ với nhiều người các công việc trên đây thật sự không đơn giản. Từ những buổi đầu tiên còn nhiều khó khăn và bỡ ngỡ đó, phương châm mà Tổ Tin học đề ra và thực hiện nhất quán cho đến hôm nay là: nghiêm túc tuân thủ sự chỉ đạo trên mọi mặt của Đảng uỷ và lãnh đạo Bệnh viện, đặc biệt là sự định hướng về phát triển công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh, đoàn kết phấn đấu, phát huy sức mạnh chung của tập thể, tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện, không ngại khó khăn, xây dựng một Tổ Tin học có đủ nhân lực, chuyên môn tốt phục vụ cho nhu cầu tin học hóa trong nghành Y tế và cho sự phát triển của chính phủ điện tử.

Ngày 12/12/2018, Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-BVKA. Với nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa/phòngvà tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

II. NHÂN SỰ

Tổng số: 05 cán bộ

- Thạc sĩ: 01 cán bộ

- Cử nhân: 03 cán bộ

- Kỹ sư: 01 cán bộ

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

 

Mặc dù lực lượng phòng còn mỏng nhưng được sự chỉ đạo sát sao cùng với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Bệnh viện, Phòng CNTT đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính của mình, từng bước triển khai các hoạt động mới theo sự phát triển của Phòng cùng với sự phát triển vững chắc của Bệnh viện.

View 282; Last Edit 17/06/2021 14:27
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"