Bệnh viện Kiến An - Khám chữa bệnh tất cả các ngày trong tuần - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
KHOA NHI
Khoa Nhi Bệnh viện Kiến An

Địa chỉ:35/ Trần Tất Văn Phù- Liễn Kiến -An Hải Phòng

Email: khoanhibenhvienka@gmail.com

Sđt: 0868505716

Cơ cấu tổ chức: -   Tổng số nhân viên 13 trong đó 4 bác sĩ, 9 điều dưỡng

  • Giường kế hoạch 14 Giường thực kê 20

Lịch sử hình thành:

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo quy chế được Bệnh viện phê duyệt:

-Khám chữa bệnh Nhi khoa

 

View 563; Last Edit 17/06/2021 13:33
LIÊN KẾT

BỆNH VIỆN KIẾN AN

  • 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
  • 0395.612.612
  • bvka.vanthu@gmail.com

BẢN ĐỒ

FACEBOOK

 
logged_in_greeting="Gửi tin nhắn cho chúng tôi"